Skip to main content

Hội thảo Ứng dụng CNTT và IoT để xây dựng trường thành đại học thông minh

Với mục đích giới thiệu, chia sẻ và cập nhật về ứng dụng CNTT và IoT trong đời sống thực tiễn tại các nước phát triển và Việt Nam; Thực hiện chủ đề năm học “Ứng dụng CNTT và IoT để xây dựng trường thành ĐH thông minh”; Vào lúc 8g00 – 12g00 ngày 16/11/2016, trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo Ứng dụng CNTT và IoT để xây dựng trường thành đại học thông minh tại Phòng họp II - Tòa nhà Trung tâm.
     Trình bày báo cáo tại Hội thảo gồm 06 Diễn giả: Ông Ovelil Jojy – Công ty Intel Việt Nam; Ông Phan Minh Tuấn - Software Developer at Espressif Systems; Ông Đào Thành Danh - CIO/Acting as Director at HTGSOFT Vietnam; Ông Lê Thái Hưng - Công ty Texas Intruments; Ông Lê Quang Thành - Công ty Atonomous; Ông Châu Nguyễn Nhật Thanh – Công ty Vina Game.


Đại biểu tham dự Hội thảo
     Tham gia buổi Hội thảo có sự hiện diện của TS. Ngô Văn Thuyên – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, 32 thầy cô là Trưởng, phó các đơn vị; 17 thầy cô cán bộ phòng ban, 53 giảng viên các khoa và gần 100 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh các ngành.


TS. Ngô Văn Thuyên  - phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc và cảm ơn đơn vị hỗ trợ
     Mở đầu phần báo cáo, Ông Ovelil Jojy – đại diện Intel Việt Nam có bài báo cáo tiếng Anh với nội dung: “Big Data, Analytics and IOT: the Connected Future of the World” mang đến Hội thảo cái nhìn tổng quát về vai trò của IoT và xu hướng phát triển công nghệ số trên toàn cầu. Tiếp đến, Ông Đào Thành Danh - CIO/Acting as Director at HTGSOFT Việt Nam mang đến “IoT Concept” với những mô hình cụ thể hơn và gần gũi thực tế. 


Ông Ovelil Jojy – đại diện Intel Việt Nam báo cáo “Big Data, Analytics and IOT: the Connected Future of the World”

     Ông Lê Quang Thành – đại diện Công ty Autonomous cũng đã trình bày “Tổng quan IoT Hardware – Software – Server” tại Hội thảo. Nằm trong nội dung chương trình, Ông Lê Thái Hưng - đại diện Công ty Texas Intruments kiến nghị “Một số giải pháp của TI cho IoT” rất thiết thực. Ở một khía cạnh khác, Ông Phan Minh Tuấn  - Software Developer at Espressif Systems trình bày về “Phần cứng IoT từ Prototype đến thực tiễn” trong khi Ông Châu Nguyễn Nhật Thanh – đại diện Công ty Vina Game trình bày về “CSM Router từ thiết kế đến sản xuất”. 
     Tại Hội thảo, đại biểu cùng với sinh viên đã có cơ hội thảo luận về những vấn đề mà các bài báo cáo đưa ra, trao đổi những giải pháp và kiến nghị hay của đại biểu. Bên cạnh những báo cáo và thảo luận, đại biểu tham gia còn được tham quan khu trưng bày sản phẩm đa dạng của các công ty tham gia. 
Khu trưng bày sản phẩm của các công ty
     Thông qua buổi Hội thảo, cán bộ giảng viên cũng như sinh viên, học viên trường đã trang bị thêm rất nhiều kiến thức mới hữu ích từ lý thuyết đến thực tế trong xu thế mọi thứ đang thay đổi từng giây một; chia sẻ hiểu biết về IoT và cập nhật những thông tin công nghệ mới của thế giới từ các tập đoàn công nghệ lớn trong nước và quốc tế. Điều này góp phần to lớn trong định hướng xây dựng trường đại học thông minh của nhà trường năm học này và trong tương lại không xa.
Giáng Tiên

Popular posts from this blog

Building static library on Netbeans [Windows]

1.Setup NetBeans IDE. -Download and install  NetBeans:  https://netbeans.org/downloads/    2.Install   Arduino Plugin for NetBeans. -Open NetBeans IDE. -Select Tools -> Plugins -> Available Plugins, Select Arduino-plugin in the list and  install
   3.Install  Arduino IDE. -Download Arduino IDE : https://www.arduino.cc/en/Main/Donate -Note: o Name of installed folder of Arduino is not allowed to have space, by default Arduino is installed in folder: C:/Program Files/~ – having space in name, so Netbeans will not see the Arduino Tools.    4.Installi  Cygwin for  Windows. -Based on your OS's architecture  you select   32 or 64 bit version in this link https://cygwin.com/install.html. -Select packages to install in  Devel Group: oGcc-core: C compiler oGcc-g++: C++ Compiler. oGdb: GNU debugger. oMake: the GNU version of ‘make’ utility

Setup hotspots for raspberry pi 3

RPI3_HOTSPOTS 1. Features: Can install while wlan0 is connected to network.easy to switch betwwen stattion mode and hotspot mode.can share internet between eth0 and wlan0, can be config to share with wlan1 or ... 2. Introduction: This tutorial will guide you steps to setup the Wifi module of raspberry pi 3 work with Station and Access Point mode, you can easily switch between station mode and AP mode. Setup:git clone https://github.com/quangthanh010290/RPI3_HOTSPOTS.git sudo ./install.sh 3. Test: Station mode: sudo sta [SSID] [password] - Connect to a network with specific ssid name and password ,example:sudo sta mySSID myPass Station mode: sudo sta - Connect to a network with saved ssid name and password ,example:sudo sta AP mode: sudo ap [SSID] [pass] - Create an wifi hotspot with specific ssid and pass ,example:sudo ap my_ssid 12345678 AP mode: sudo ap [SSID] - Create an wifi hotspot with specific ssid and no pass ,example:sudo ap Mlabviet_wifi 4. Bugs: station mode somtime need to run …

Remove boot messages (all texts) in Raspberry Pi Jessie

1. Demo
2. Change rainbow splash screen sudo nano /boot/config.txtadd this line to the end of file disable_splash=1check if this config take effect (optional)sudo reboot3. Hide the Raspberry logo sudo nano /boot/cmdline.txtAdd this line to end of file logo.nologocheck if this config take effect (optional)sudo reboot4. Hide boot messagessudo nano /boot/cmdline.txtAdd this line to end of file quietchange console console=tty1 --> console=tty3check if this config take effect (optional)sudo reboot5. Change splash screen copy your custom splash to home directory and replace raspberry's splash.png sudo cp ~/splash.png /usr/share/plymouth/themes/pix/splash.pngcheck if this config take effect (optional)sudo reboot6. Hide the cursorAdd this line to the file /boot/cmdline.txtvt.global_cursor_default=0check if this config take effect (optional)sudo reboot
7. Advances and disadvances
With this setup, almost logs are hidden, but there is some log that overlap display on splash screen. To complete …